Quick test finanční analýzy

Nabízíme Vám ukázku z našeho systému finanční analýzy

Quick test

Jednoduchý základní rychlý test finanční analýzy.

Na základě dat z rozvahy a výsledovky za poslední ukončené účetní období vypočte základní ukazatele finanční analýzy:

  • Běžná likvidita
  • Rentabilita kapitálu ROA
  • Celková zadluženost
  • Obrat celkových aktiv
  • Bonita – Altmanův model

Automaticky, na základě zvolených parametrů vyhodnotí úroveň jednotlivých ukazatelů.

Zobrazí základní pohled na ekonomiku a financování firmy, poskytne majitelům a manažerům základní informace o stavu ekonomiky a finanční situaci.

Výpočty je možné na základě vašeho požadavku doplnit komentářem ke stavu a vývoji jednotlivých ukazatelů v posledních dvou letech a vývoji jednotlivých položek, ze kterých se poměrový ukazatel skládá.


Na rychlý test navazují jednotlivé analýzy poskytující informace o vývoji ekonomiky a financování, nabízející srovnání s libovolnými vybranými firmami a s ukazateli podle oborů, odvětví a velikosti firem:

  • fiaZ Vývoj hospodaření a finanční situace firmy v minulém období 5 let a současný stav.
  • fiaF Srovnání ekonomického vývoje a současné situace s konkurencí nebo jinými firmami v oboru, regionu.
  • fiaS Srovnání ekonomického vývoje s firmami dané velikosti, stejného oboru činnosti, v daném regionu na základě dostupných dat z veřejných databází.
  • fiaK Podrobná finanční analýza a výpočet ukazatelů analýzy pro ekonomy firem.

Samostatným produktem je zpracování finančního plánu a finanční analýzy na následující období na základě současného stavu a plánů firmy:

  • fiaP Finanční analýzu budoucího vývoje ekonomiky na základě zvolených parametrů investic a růstu. Využití vytvořených a získaných zdrojů k zajištění efektivního rozvoje firmy.

Ukázka testu