Dotace

Průběžně sledujeme veškeré dotační možnosti jak z fondů EU, tak z jiných zdrojů

Dotace podnikatelům:

  • Nabízíme všem podnikatelským subjektům komplexní servis související s dotacemi. Od vyhledání vhodné dotace, přes podání žádosti a její schválení, až po žádosti o platbu a monitoring projektu.
  • Po celou dobu činnosti firmy poskytujeme poradenské služby podnikatelům, těchto zkušeností využíváme při zpracování žádosti a souvisejících podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti, finančních analýz.
  • Velmi dobré znalosti ekonomiky a financování podniků nám umožňují efektivní posouzení schopnosti realizovat projekt.

Dotace obcím a organizacím

  • Nabízíme komplexní servis související s dotacemi. Od vyhledání vhodné dotace, přes podání žádosti a její schválení, až po žádosti o platbu a monitoring projektu.
  • Obcím, městům, rozpočtovým, příspěvkovým, zájmovým a ostatním organizacím nabízíme komplexní servis při přípravě projektů, vyřízení veškerých dokladů a zpracování podkladů potřebných k podání žádosti až po monitoring