Finanční a srovnávací analýza

Základem finanční analýzy je propočet ekonomických ukazatelů získaných z účetních výkazů firmy. Není však problémem ukazatele vypočítat, ale rozumět jim, umět je vyhodnotit a poskytnout informace potřebné k efektivnímu řízení firmy. Vyhodnotit a srovnat s konkurencí, v oboru činnosti a v čase. Umět predikovat jejich vývoj a dopad firemních aktivit do ekonomiky firmy.

Cílem je prostřednictvím komplexní finanční analýzy poskytnout majitelům a manažerům ekonomické informace potřebné k efektivnímu řízení firem.

Nabízíme komplexní finanční analýzu firmy, která obsahuje:

fiaZ

Vývoj hospodaření a finanční situace firmy v minulém období a současný stav.

fiaF

Srovnání ekonomického vývoje a současné situace s konkurencí nebo jinými firmami v oboru, regionu.

fiaS

Srovnání ekonomického vývoje s firmami dané velikosti, stejného oboru činnosti, v daném regionu na základě dostupných dat z veřejných databází.

fiaP

Finanční analýzu budoucího vývoje ekonomiky na základě zvolených parametrů investic a růstu. Využití vytvořených a získaných zdrojů k zajištění efektivního rozvoje firmy.

fiaK

Podrobná finanční analýza a výpočet ukazatelů analýzy pro ekonomy firem.