Zadávací řízení

Kompletní příprava a organizace veřejných zakázek všech druhů.

Základ nabídky tvoří:

  • veřejné zakázky malého rozsahu
  • veřejné zakázky podle pravidel poskytovatele dotace
  • zadávací řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016