O nás

Cílem firmy od jejího založení je:

 • Vytvořit informační a poradenské centrum, které zprostředkovává a zajišťuje jednotlivcům (spotřebitelům) podnikatelům, drobným i velkým podnikům, neziskovým a ostatním organizacím včasné, účelné, kvalitní a komplexní informace a služby ve všech oblastech podnikání a řízení
 • Získat širokou klientelu ve všech uvedených cílových skupinách. Vytvořit síť spolupracovníků firmy, jednotlivců i organizací s místní, celostátní i mezinárodní působností s vysokou odborností a seriózností

Společnost IPI s.r.o. byla založena v roce 1992.
Od svého vzniku poskytuje informační, poradenské a vzdělávací služby.

Výsledkem naší dlouholeté práce je:

 • Ekonomické a organizační poradenství pro více než 1000 začínajících a rozvíjejících se malých a středních firem
 • Více než 1000 zpracovaných projektů a podnikatelských záměrů, kde naši klienti získali více než 2 mld. Kč zdrojů k financování projektů
 • Účetní a daňové poradenství průběžně pro 80 až 100 firem v regionu
 • Realizované kurzy a vzdělávací projekty pro více než 2000 zájemců
 • Spolupráce na developerských, investičních a privatizačních projektech v objemu přes 5 mld. Kč
 • Především však věříme, že hlavním naším výsledkem a úspěchem je spokojený zákazník, spolupracující firmy a celý náš kolektiv.

Naši nabídku tvoří:

 • Komplexní dotační a projektové poradenství
 • Veřejné zakázky
 • Organizační a ekonomické poradenství pro malé a střední podniky, poradenství pro řízení firem, systémy řízení a management jakosti
 • Kurzy přednášky a semináře v oblasti managementu, marketingu, ekonomiky a dalších oblastí řízení firem, rekvalifikační kurzy
 • Zpracování účetní evidence malým firmám v regionu, daňové poradenství
 • Zpracování studií a analýz v oblasti řízení a správy, marketingové a rozvojové analýzy