Historie firmy

Historii firmy představují základní události vedoucí ke splnění cíle:

1993  Zahájení činnosti zaměřené na účetní a daňové poradenství, zpracování podnikatelských záměrů a žádostí o úvěr

1995  Zahájení vzdělávací činnosti, akreditace na rekvalifikační kurzy

1996  Firma vítězí ve výběrovém řízení a stává se Regionálním poradenským a informačním centrem RPIC poskytujícím cenově zvýhodněné služby podnikatelům a firmám dotované z programu PHARE a PORADENSTVÍ

1996  Začlenění do skupiny firem REINPO,zahájení developerské činnosti a provozu realitní kanceláře

1997  Realizace prvního velkého developerského projektu Obchodní centrum Convent Žďár nad Sázavou

1999  Dobudování sídla společnosti, firma spolupracuje na realizaci projektů v objemu více než 1mld.Kč

2001  Firma získává certifikát ČSN EN ISO 9002 jako jediná firma v regionu poskytující poradenské Služby

2004  Nabízíme komplexní management projektů spolufinancovaných z fondů EU, využíváme zkušeností z předstrukturálních fondů, developerské a poradenské činnosti

2008  Podstatně rozšiřujeme nabídku služeb na veškeré dotace z EÚ, nabídku obcím, neziskovým a jiným organizacím.

2010  Změna právní formy společnosti na s.r.o.