Odborné kurzy pro firmy

  • Naší specializací jsou kurzy v oblasti ekonomiky, administrativy a řízení společností, dále v oblasti komunikace, psychologie a výpočetní techniky
  • Využíváme služeb externích lektorů, specialistů na danou oblast ve všech oborech podnikové činnosti
  • Připravíme pro každou firmu vzdělávací program pro všechny pracovníky firmy na základě bezplatné analýzy vzdělávacích potřeb

Analýza vzdělávacích potřeb

  • Operativně zajistíme výuku v našich a pronajatých učebnách, nebo v prostorách a učebnách našich zákazníků, přímo ve firmách
  • NOVINKA Připravili jsme pro podniky vzdělávací cyklus Ekonomika a řízení podniku jehož cílem je poskytnou zájemcům ze strany managementu podniku, a především pracovníkům ekonomických úseků v podniku, ucelené teoretické a především praktické znalosti a dovednosti z oblasti ekonomiky podniku a jejich uplatnění při řízení podniku na jednotlivých úrovních.

Ekonomika a řízení podniku

  • Nabízíme konkrétní vlastní a zprostředkované kurzy pro podniky. Veškeré nabízené vzdělávací produkty jsou prověřené, splňují veškeré parametry dané popisem kurzů.