Administrace vzdělávání

  • V rámci dotačních vzdělávacích projektů z operačních programů EU zabezpečujeme organizaci, evidenci a monitoring těchto projektů
  • Máme zkušenosti s monitoringem několika desítek projektů v této oblasti, zpracováním monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
  • Zajistíme efektivnost vynakládání prostředků a čerpání dotací, spolupráci a komunikaci s poskytovatelem dotace
  • Podle kriterií daných poskytovatelem dotace připravíme zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele a provedeme zadávací řízení včetně veškeré administrace